A A A K K K
для людей із порушенням зору
Тульчинська міська територіальна громада
Вінницька область, Тульчинський район

КОНКУРС на визначення опорного закладу серед закладів І - ІІІ рівнів повної загальної середньої освіти Тульчинської міської ради

Дата: 05.12.2022 10:57
Кількість переглядів: 81

Відповідно умов проведення конкурсу на  визначення  опорного  закладу  серед  закладів  І-ІІІ рівнів повної загальної середньої освіти Тульчинської  міської    ради, затвердженого рішенням 38 (позачергової) сесії Тульчинської  міської ради 8 скликання від 30.11.2022 року №1914, з 05 грудня 2022 року проводиться конкурс на визначення  опорного  закладу  серед  закладів  І-ІІІ рівнів повної загальної середньої освіти Тульчинської  міської   

Загальні  положення

 Конкурс проводиться з метою створення умов для комплексної оптимізації і модернізації системи загальної середньої освіти громади, забезпечення рівного доступу до якісної освіти, організації профільного і професійного навчання, поглибленого вивчення учнями предметів незалежно від місця проживання, концентрації та ефективного використання наявних ресурсів, спрямування їх на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи,  безпечного  освітнього середовища, підготовки  конкурентоспроможного  випускника  сучасної  школи.

Опорний заклад освіти – це юридична особа, яка має рахунки в органах Казначейства, самостійний баланс, штамп, печатку. Кількість здобувачів освіти опорного закладу освіти (без урахування їх кількості у філіях) повинно становити не менш як 200 осіб. Опорний заклад освіти утворюється  з метою забезпечення умов для здобуття загальної середньої освіти, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів і матеріально-технічної бази.

Філія закладу освіти - це територіально відокремлений структурний підрозділ закладу освіти, що не має статусу юридичної особи та діє на підставі положення, затвердженого засновником відповідного закладу освіти на основі типового положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Основним завданням Конкурсу є:

– виявлення ефективної моделі діяльності опорного закладу, що забезпечує умови для рівного доступу до якісної освіти, підвищення її якості, підтримку творчо працюючих педагогічних колективів;

– зміцнення матеріально-технічної бази закладу; визначення кращих проєктів опорних  закладів та заохочення їх діяльності;

– поширення перспективного педагогічного досвіду кращих опорних    закладів   освіти.

Проведення Конкурсу забезпечує конкурсна комісія з визначення опорних закладів серед закладів І - ІІІ рівнів повної загальної середньої освіти, засновником яких є Тульчинська  міська  рада (далі – Комісія), кількісний та поіменний склад якої затверджується рішенням сесії   міської  ради.

         Загальне керівництво підготовкою,  координацію  та  контроль за проведенням Конкурсу здійснює відділ освіти,  молоді  та  спорту  Тульчинської  міської  ради  Вінницької  області.

Порядок проведення Конкурсу

 1. До участі у  Конкурсі допускаються заклади  І - ІІІ рівнів повної загальної середньої освіти, засновником яких є  Тульчинська  міська  рада, які відповідають вимогам Положення про опорний заклад освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 532 (зі змінами).
 2. Інформація про оголошення Конкурсу розміщується на офіційних сайтах Тульчинської міської  ради, відділу освіти,  молоді  та  спорту   Тульчинської  міської  ради.
 3. Конкурс проводиться у два етапи   упродовж   30 днів з дати, визначеної відділом освіти,  молоді  та  спорту  міської  ради.

І етап – підготовчий,  упродовж   20 днів з дати початку Конкурсу, на якому здійснюється подання заявок відповідними закладами І - ІІІ рівнів повної загальної середньої освіти на участь у Конкурсі до відділу освіти,  молоді  та  спорту  Тульчинської  міської  ради;

ІІ етапосновний, упродовж  10 днів, на якому проводиться визначення переможця Конкурсу.

 1. Для участі у І етапі необхідно подати до відділу освіти,  молоді  та  спорту  міської  ради  заявку, до якої додаються такі документи:

1) план розвитку  закладу  освіти   (до 10 сторінок) на наступні 3 роки та діючий (для порівняння), який містить таку обов’язкову інформацію:

– загальна демографічна ситуація, відомості про орієнтовну кількість учнів, які будуть навчатися в опорній школі (окремо вказати проєктну потужність опорного закладу, орієнтовну кількість учнів, які будуть підвозитися на навчання до опорного закладу з інших населених пунктів; вказати з яких загальноосвітніх навчальних закладів (реорганізованих, ліквідованих) планується підвезення учнів до опорної школи; маршрути підвезення учнів та педагогічних працівників (з розрахунком відстаней та приблизного часу перебування у дорозі, транспорт, яким буде здійснюватись підвезення);

– потреба додаткового транспорту для підвезення учнів (вихованців) до опорного закладу;

– наявність належної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних фізкультурно-спортивних об’єктів, кабінетів фізики, хімії, біології, географії та інших, лабораторій, навчальних майстерень, їдальні (вказати кількість посадкових місць), внутрішніх   вбиралень для учнів, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету, наявність мережі Wi-Fi з безоплатним доступом, створення умов для навчання дітей з особливими  освітніми  потребами);

– результати зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингових досліджень, учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту робіт членів Малої академії наук, інших конкурсів та змагань;

– мережа класів, їх наповнюваність та перспектива розвитку;

– укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково- методичною, художньою та довідковою літературою, електронними підручниками, ліцензованим програмним забезпеченням;

– організація профільного навчання;

– організація інклюзивного навчання при наявності дітей з особливими потребами;

– рівень забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами, якісний склад та досягнення педагогічного колективу;

2) опис інвестиційних потреб опорної школи (придбання шкільних автобусів для перевезення учнів, оснащення навчальних кабінетів, придбання мультимедійного обладнання, встановлення мережі Wi-Fi з безкоштовним (безпечним) доступом, заходи з енергозбереження, ремонт приміщень, професійний розвиток учителів тощо).

3) копію установчих документів закладу;

4) інформацію по кожному пункту критеріїв оцінювання.

 

 Критерії оцінювання та визначення закладу загальної середньої освіти як опорного

1.Визначення закладу загальної середньої освіти як опорного проводиться конкурсною комісією з визначення  опорного  закладу  серед  закладів І – ІІІ рівнів повної загальної середньої освіти Тульчинської  міської    ради на основі Критеріїв оцінювання матеріалів, поданих на конкурс.

2. Подані матеріали на Конкурс оцінюються за такими критеріями:

1) кількість учнів в опорному навчальному закладі (без врахування філій);

2) кількість класів опорного навчального закладу та їх наповнюваність;

3) кількість філій опорного навчального закладу, їх ступінь;

4) кількість дітей із філій, які планується перевести до опорного навчального закладу (по класах);

5) використання проєктної потужності закладу після консолідації мережі;

6) протяжність маршрутів перевезення учнів до опорного  закладу (вказати окремо по напрямках до філій);

7) наявність шкільних автобусів для обслуговування опорного закладу  освіти та їх потребу;

8) організація профільного навчання у старшій школі опорного закладу;

9) організація поглибленого вивчення предметів в опорному закладі та філіях;

10) забезпеченість кабінетів обладнаних у відповідності до навчальних програм (%):

 • фізики
 • хімії
 • біології
 • географії
 • математики
 • інформатики
 • навчальних майстерень

11) наявність спортивної зали;

12) наявність спортивного майданчика;

13) забезпеченість спортивним обладнанням;

14) наявність бібліотеки (книгосховище, абонемент, читальна зала), книжковий фонд (задовольняє потреби читачів у %), наявність комп’ютерної техніки, підключення до мережі Інтернет;

15) наявність швидкісного інтернету;

16) наявність мережі wi-fi з безкоштовним (безпечним) доступом;

17) наявність вебсайту та його дієвість;

18) наявність комп’ютерної техніки (рік випуску) та мультимедійного обладнання;

19) наявність актової зали;

20) створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами:

 • організація індивідуального навчання;
 • впровадження інклюзивного навчання;

21) наявність шкільної їдальні, кількість посадкових місць та наявність кухонного обладнання;

22) наявність внутрішніх   вбиралень;

23) результативність участі учнів у олімпіадах, конкурсах, змаганнях   упродовж 3-х останніх років;

24) відсоток учнів, які стали призерами предметних олімпіад, конкурсу-захисту робіт учнів-членів Малої академії наук (ІІ, ІІІ та ІV етапи) за останні 3 роки;

25) позакласна та позашкільна робота;

26) наявність гуртків у опорному  закладі  освіти (за напрямками позашкільної освіти);

27) рейтинг опорного закладу серед закладів загальної середньої освіти громади за результатами роботи з обдарованими дітьми;

28) аналіз результатів участі учнів у ЗНО, підтвердження результатів при нагородженні медалями;

29) загальна кількість вчителів у опорному закладі та їх педагогічне навантаження відповідно до тарифікації;

30) рівень кваліфікації педагогічних працівників (категорії, стаж, наукові ступені);

31) частка педагогічних працівників, які викладають предмети за фахом;

32) результативність методичної роботи (наявність вивчених досвідів, підготовка розробок власних методичних, авторських програм, факультативів, посібників, друк у періодичних фахових виданнях);

33) частка участі вчителів у педагогічних конкурсах, їх результативність;

34) стан впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання в освітній   процес опорного  закладу;

35) освітній та кваліфікаційний рівень керівника опорного  закладу;

36) створення позитивного іміджу закладу освіти (скарги), засоби масової інформації, позакласні та позашкільні заходи, використання шкільного приміщення громадою;

37) вартість утримання 1 учня в опорному  закладі (до створення і після) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1088 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами».

 1. Конкурсні матеріали оформляються в одному примірнику комп’ютерним набором, кегель 14, інтервал 1. Обов’язково додається електронна версія у текстовому редакторі Word.
 2. Комісія працює на громадських засадах.
 3. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.
 4. Оцінювання, окремо по кожному із визначених критеріїв, здійснюється членами конкурсної комісії індивідуально,відповідно відомості за такими визначеннями: «відповідає вимогам», «частково відповідає вимогам», «не відповідає вимогам». Відповідність опорному закладу за кожним критерієм визначається більшою кількістю голосів. Результати вносяться до відомості про результати оцінювання закладу загальної середньої освіти як опорного.

За підсумками Конкурсу Комісія приймає рішення.

 1. Рішення Комісії з визначення опорного  закладу  серед  закладів         І – ІІІ рівнів повної загальної середньої освіти Тульчинської  міської    ради ухвалюється шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.
 2. Рішення комісії (протокол) з визначення опорного  закладу   освіти  опорного  закладу  серед  закладів         І – ІІІ рівнів повної загальної середньої освіти Тульчинської  міської    ради подається до міської  ради для прийняття рішення про створення опорного закладу.
 3. Протокол Комісії за результатами визначення опорного закладу освіти  затверджується рішенням сесії   Тульчинської  міської   ради.
 4. Інші питання, що не врегульовані цим порядком, визначаються чинним законодавством.

Закладам  І-ІІІ  рівнів повної загальної середньої освіти Тульчинської  міської  ради  пропонується, згідно Умов проведення конкурсу, подати  до 24 грудня 2022 року відділу освіти, молоді та спорту Тульчинської міської ради матеріали  для  участі  у  конкурсі.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь